<< Tillbaka

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

Kursen djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 omfattar punkterna 1, 3–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att vårda skadade och sjuka djur samt på kunskaper om hygien, smittspridning och smittskydd.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Sjukdomslära

 • Djursjukdomar och förebyggande åtgärder.
 • Djurs påverkan av stress och smärta.
 • Antibiotika och antibiotikaresistens.
 • Veterinärmedicinska termer och begrepp.
 • Hygien, smitta, smittspridning och smittskydd.
 • Etik inom djurens hälso- och sjukvård.
 • Arbetsuppgifter

 • Visitering för att iaktta djurens hälsotillstånd och att upptäcka skadade och sjuka djur.
 • Hantering av skadade och sjuka djur så att lidandet för djuren minimeras.
 • Vård av skadade och sjuka djur, till exempel bandagering, sårvård och pälsvård.
 • Medicinering av sjuka djur enligt instruktion, till exempel tabletter i munnen, ögondroppar och avmaskningsmedel.
 • Hygienrutiner.
 • Rapportering och dokumentation av djurs hälsotillstånd.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel djurskyddslagstiftning och miljölagstiftning.
 • Tystnadsplikt och etiska regler.
 • Djurförsäkringar.
 • Organisationer inom djursjukvård.
 • Kurskod: DJRDJU01

  Poäng: 100

  Anordnare