<< Tillbaka

Sällskapsdjur 2

Kursen sällskapsdjur 2 omfattar punkterna 1–8 under Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Identifiering och namngivning av ett flertal djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov samt deras naturliga livsmiljö vad gäller till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång på vatten.
 • Djurs påverkan av miljöomställningar och stress.
 • Klimatkontroll i djurmiljön.
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Reproduktion och avel innefattande till exempel könsbestämning, dräktighetstid och avvänjningsålder.
 • Avlivning och hantering av döda djur.
 • Foder och foderberäkning, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt artspecifika foderbehov.
 • Arbetsuppgifter och utrustning

 • Utarbetande av planer för skötsel av sällskapsdjur. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av vanligt förekommande sällskapsdjur.
 • Val av vistelseutrymme för olika djurarter.
 • Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos sällskapsdjur. Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador och sjukdomar samt lämpliga åtgärder.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Kurskod: DJUSÄL02

  Poäng: 100

  Anordnare