<< Tillbaka

Djuren i naturbruket

Kursen djuren i naturbruket omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Djuren i naturbruket

 • Djurslag inom naturbruket, olika djurslags ursprung samt domesticering av djur.
 • Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska mångfalden.
 • Djurens användningsområden för produktion, inom sport samt för miljö och livskvalitet.
 • Produkter och tjänster från djur.
 • Djurens ekonomiska betydelse inom naturbruket.
 • Fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
 • Arbetsuppgifter

 • Hantering av naturbrukets djur med utgångspunkt i djurens behov och i etiska ställningstaganden.
 • Utfodring och foderhantering med adekvat teknisk utrustning.
 • Hantering av strömedel och gödsel med adekvat teknisk utrustning och med utgångspunkt från djurens behov och miljölagstiftning.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djur.
 • Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket.
 • Miljölagstiftning i samband med djurhållning och gödselhantering.
 • Livsmedelslagstiftning som reglerar produktion av livsmedel.
 • Kurskod: DJUDJR0

  Poäng: 100

  Anordnare