<< Tillbaka

Djur – specialisering

Kursen djur – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald specialisering.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom vald specialisering. Exempel på specialiseringar kan vara djurparksdjur och forskningsdjur samt djur för hälsa och livskvalitet.
 • Djurarter och djurraser inom vald specialisering.
 • Etologi inom vald specialisering.
 • Foder, utfodring och djurens näringsbehov inom vald specialisering.
 • Arbetsplanering och genomförande av arbetsuppgifter inom vald specialisering.
 • Skötsel och hantering av djur inom vald specialisering.
 • Skötsel och hantering av anläggningar och utrustning inom vald specialisering.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Hygien, smittskydd och förebyggande hälsoarbete.
 • Lagar och andra bestämmelser inom vald specialisering, vad gäller till exempel djurskydd, handel med djur, införsel och hotade arter.
 • Kurskod: DJUDJU00S

  Poäng: 100

  Anordnare