<< Tillbaka

Biologi – naturbruk – specialisering

Kursen biologi – naturbruk – specialisering omfattar punkterna 1–2, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, om specialiseringen handlar om mark och växter, eller punkterna 3–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, om specialiseringen handlar om djur. Om specialiseringen dessutom handlar om bevarandebiologi omfattar kursen även punkt 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
 • Mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för specialiseringsområdet.
 • Fältstudier och egna undersökningar.
 • Olika växt- eller djurarter.
 • Metoder för informationssökning om växter eller djur.
 • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.
 • Kurskod: BIGBIG00S

  Poäng: 100

  Anordnare