<< Tillbaka

Växtkunskap 2

Kursen växtkunskap 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett brett sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Grässorter och deras egenskaper för användning till olika typer av gräsytor.
 • Växtval och växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och växternas egenskaper. Kostnadsberäkningar för olika växtkompositioner.
 • Inventering av växter i park- och trädgårdsmiljöer.
 • E-plantsystemet och andra regelsystem som gäller växtkvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel växtpass för handel med växter inom EU.
 • Kurskod: VÄXVÄX02

  Poäng: 100

  Anordnare