<< Tillbaka

Trädgårdsanläggning – specialisering

Kursen trädgårdsanläggning – specialisering omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Arbetsuppgifter inom ett specialområde inom trädgårdsanläggning, till exempel stenarbeten, växtval, vattenanläggningar och gröna inomhusmiljöer.
  • Säkerhet, arbetsteknik och ergonomi.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  • Kvalitetsfrågor och ekonomi.
  • Anläggningsteknik, materialanvändning, växtval och estetik.
  • Kurskod: TRDTRÄ00S

    Poäng: 100

    Anordnare