<< Tillbaka

Virkeslära

Kursen virkeslära omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika trädslags egenskaper och användningsområden.
 • Träets egenskaper, virkets förädling och användning samt sortiment.
 • Skadesvampar och insektsangrepp på virke samt förebyggande åtgärder för virkesskydd.
 • Aptering enligt instruktioner.
 • Hantering, kvalitetsbedömning, volymberäkning och prissättning.
 • Skogliga mått och omräkningstal.
 • Ekonomisk aptering och prislistans uppbyggnad.
 • Virkesförsäljning, kontraktering och organisation av virkesmätning.
 • Uppföljning och virkesredovisning.
 • Virkesmätningslagen och andra bestämmelser inom området.
 • Kurskod: SKGVIR0

  Poäng: 100

  Anordnare