<< Tillbaka

Akutsjukvård

Kursen akutsjukvård omfattar punkterna 1 och 3–9 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
 • Vård och omsorg före, under och efter operation.
 • Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
 • Kurskod: SJUAKU0

  Poäng: 200

  Anordnare