<< Tillbaka

Trav 1

Kursen trav 1 omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om hästars olika gångarter samt punkterna 2 och 7.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och rörelsemekanik.
 • Bedömning av hästars hälsa och kondition i samband med olika typer av arbete.
 • Motionsträning och grundläggande intervallträning.
 • Körning av skolade travhästar efter hästarnas individuella förutsättningar.
 • Selning och anpassning av utrustning för travhästar för olika typer av arbete.
 • Skötsel och vård av utrustning, vagnar och redskap.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om körning på väg samt i skog och mark.
 • Travsportens organisation och regler.
 • Kurskod: RIDTRA01

  Poäng: 100

  Anordnare