<< Tillbaka

Ridning och körning

Kursen ridning och körning omfattar punkterna 1–3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 6 och 7.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter, renhet och takt med variationer av tempo.
 • Hästars gångarter på körplan och motionsslinga.
 • Sjukdomar och skador hos hästar i samband med ridning och körning.
 • Visitering av hästar med blick och hand.
 • Hantering och träning av hästar i samband med ridning och körning.
 • Ridning och körning av hästar med utgångspunkt från rid- och körlärans riktlinjer.
 • Ridning av skolad häst på ridbana samt i skog och mark.
 • Ryttarens sits med balans, stadga och följsamhet genom inverkan av vikt-, skänkel- och tygelhjälp.
 • Körning av skolad häst på bana samt i skog och mark.
 • Kuskens följsamhet och inverkan på hästen.
 • Motions- och konkörning av skolad häst.
 • Visning vid hand av skolad häst.
 • Användning och skötsel av utrustning i samband med ridning och körning.
 • Val av klädsel och personlig utrustning för olika situationer.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om ridning och körning på väg samt i skog och mark.
 • Kurskod: RIDRID0

  Poäng: 200

  Anordnare