<< Tillbaka

Ridning 2

Kursen ridning 2 omfattar punkterna 1–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och hoppteknik.
 • Hästars utveckling, till exempel muskelsättning, kondition, utseende och beteende.
 • Observation av hästars hälsa och kondition samt hästars reaktioner på träning.
 • Arbetsplaner och träningsprogram för ridhästar.
 • Visitering av, utrustning för och ridning av olika typer av hästar.
 • Träning av hästar för någon eller några av ridsportens olika grenar.
 • Hantering av hästar i samband med träning och tävling.
 • Assistans vid löshoppning samt byggande av bana för löshoppning.
 • Tömkörning av skolad häst i ändamålsenlig form.
 • Val och vård av utrustning till hästar för olika slags arbete.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om ridning på väg samt i skog och mark.
 • Etik i samband med träning och tävling.
 • Kurskod: RIDRID02

  Poäng: 100

  Anordnare