<< Tillbaka

Ridning 1

Kursen ridning 1 omfattar punkterna 1–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om hästars olika gångarter samt punkterna 2 och 6.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och rörelsemekanik.
 • Hästars svar på träning med tanke på takt, balans, lösgjordhet, kontakt, stöd, schvung, rakriktning och samling.
 • Bedömning av hästars hälsa och kondition i samband med olika typer av arbete.
 • Träningslära.
 • Ridning av hästar samt träning av ryttarens sits och ryttarens inverkan på hästen.
 • Longering av skolad häst i ändamålsenlig form och i avvägt tempo.
 • Grundläggande banhoppning och grundläggande hoppning i terräng.
 • Val och anpassning av hästars utrustning för ridning i olika situationer.
 • Val av ryttarklädsel och ryttarutrustning för olika situationer.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om ridning på väg samt i skog och mark.
 • Branschens etiska regler i samband med träning av och tävling med hästar.
 • Kurskod: RIDRID01

  Poäng: 100

  Anordnare