<< Tillbaka

Virkestransport med skotare

Kursen virkestransport med skotare omfattar punkterna 1–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 7.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för skotare och tilläggsutrustning.
 • Motorbränslen och smörjmedel.
 • Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service.
 • Arbete med skotare

 • Arbete med skotare samt hantering av kran, instrument och reglage.
 • Virkestransport med skotare i ett avverkningsområde.
 • Hantering av tilläggsutrustning, till exempel band och kedjor.
 • Körteknik som minimerar risken för skador på mark, bestånd och miljö samt minskar bränsleförbrukningen.
 • Olika virkessortiment och krav på virkesavlägg.
 • Körning på vägar samt trafikkunskap.
 • Ekonomisk körteknik.
 • Arbete enligt traktdirektiv, arbetsplanering, rapportering och uppföljning.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor.
 • Säker hantering av farligt gods och farligt avfall.
 • Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.
 • Säkerhet på väg.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kurskod: NABVIE0

  Poäng: 100

  Anordnare