<< Tillbaka

Terrängtransporter

Kursen terrängtransporter omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning.
 • Motorbränslen och smörjmedel.
 • Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service.
 • Körning

 • Körning av terrängfordon och fordonskombinationer för att genomföra förekommande arbetsuppgifter.
 • Körning av terrängfordon och fordonskombinationer på väg.
 • Tillämpning av trafikföreskrifter.
 • Användning av fordonets reglage samt tolkning av instrument.
 • Hantering av tilläggsutrustning.
 • Inställning av förarplatsens utrustning för ergonomisk, effektiv och säker körning.
 • Användning av instruktions- och handböcker vid körning och tillsyn.
 • Ekonomisk körteknik i terräng och på väg.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi och arbetsmiljö i samband med körning av fordon.
 • Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kurskod: NABTER0

  Poäng: 100

  Anordnare