<< Tillbaka

Lantbruksmaskiner 1

Kursen lantbruksmaskiner 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 5–6.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för maskiner och teknisk utrustning.
 • Maskinkomponenter och systemfunktioner.
 • Teknik och biologi i samverkan.
 • Ekonomiska beräkningar.
 • Arbete med lantbruksmaskiner

 • Körteknik och metodik vid genomförande av arbetsuppgifter.
 • Arbete med maskiner och teknisk utrustning inom växtodling och vid olika underhållsarbeten.
 • Planering och användning av tekniska system inklusive datateknik.
 • Användning av verktyg och verkstadsmaskiner.
 • Tillsyn, service, underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknisk utrustning.
 • Inställning, beräkning och kalibrering.
 • Kontroll av funktion på maskiner och teknisk utrustning.
 • Tolkning av instruktions- och handböcker.
 • Bedömning av arbetsresultat.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med användning av lantbruksmaskiner.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kurskod: NABLAT01

  Poäng: 100

  Anordnare