<< Tillbaka

Motor- och röjmotorsåg 1

Kursen motor- och röjmotorsåg 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Motor- och röjmotorsågens konstruktion, funktion och säkerhetsanordningar.
 • Service och underhåll enligt tillverkarens instruktioner.
 • Demontering och montering av kedja, svärd och röjsågsklinga.
 • Filning och kontroll av motorsågskedja och röjsågsklinga.
 • Arbete med motorsåg

 • Planering och genomförande av trädfällning av normala träd av varierande storlek. Val av brytmån, sågning av riktskär och fällskär samt fällning.
 • Användning av vanliga fällhjälpmedel, till exempel brytjärn och kilar.
 • Kvistning och aptering av fällda träd med utgångspunkt från säkerhet och arbetsbelastning.
 • Arbetsmetoder och risker med fastfällda träd och stammar i spänn.
 • Användning och underhåll av lyftsax, lyftkrok och måttband.
 • Arbete med röjmotorsåg

 • Planering och genomförande av arbetsuppgifter med röjmotorsåg.
 • Arbetsteknik vid arbete med röjmotorsåg, till exempel riktad fällning, nedtagning av hängande träd, buketter, lutande träd och röjningsarbete vid ledningsgator.
 • Grundläggande planering av röjningstrakt och uppföljning av arbete med röjmotorsåg.
 • Arbetsmiljö och säkerhet

 • Miljö och säkerhetsföreskrifter vid arbete med motor- och röjmotorsåg.
 • Riskmoment vid trädfällning och upparbetning med motorsåg.
 • Risker vid arbete med trädbeskärning och arbete från plattform.
 • Riskmoment vid arbete med röjmotorsåg.
 • Olika attityder till säkerhetsrisker för att undvika olämpliga arbetsmoment och olycksfall.
 • Användning av skyddsutrustning vid arbete med motor- och röjmotorsåg.
 • Kurskod: MOTMOT01

  Poäng: 100

  Anordnare